Od dnia 19 kwietnia 2021, zmieniamy cennik biletów jednorazowych (a także miesięcznych) , na wszystkich liniach komunikacyjnych ,regularnych obsługujących przez naszą firmę.