Od dnia 23 marca 2022, zmieniamy cennik biletów jednorazowych (a także miesięcznych) , na wszystkich liniach komunikacyjnych ,regularnych obsługujących przez naszą firmę.